Materiały edukacyjne

Język polski

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

Ćwiczenie z języka polskiego – krótkie formy wypowiedzi 
  1. Ogłoszenie – Napisz ogłoszenie do gazetki szkolnej, w którym poinformujesz koleżanki i kolegów o organizowanej w Twojej szkole zbiórce makulatury. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczone zostaną na prezenty dla dzieci z Domu Dziecka. Użyj dwóch argumentów.
  2. Zaproszenie – Napisz zaproszenie na spotkanie w szkole z Janem Kowalskim, weteranem, uczestnikiem walk we wrześniu 1939 roku. Użyj dwóch argumentów, którymi przekonasz koleżanki i kolegów do uczestniczenia w spotkaniu.
  3. Dedykacja – Napisz dedykację dla rodziców, którym podarujesz  z okazji 20-lecia ślubu album malarstwa polskiego. Uzasadnij wybór prezentu.
  4. Życzenia – Napisz życzenia dla Twoich kolegów z okazji Dnia chłopaka. W wypowiedzi nawiąż do tego święta.
 
Matematyka

PRZYGOTUJ SIĘ DO EGZAMINU Z MATEMATYKI

Zadanie
W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 3 a cyfra setek jest o 6 większa od cyfry jedności.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P , jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F –jeśli jest fałszywe.
 
Warunki zadania spełniają trzy liczby.PF
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez 3PF
 
Zadanie
Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątej jest x, cyfrą jedności y oraz spełnione są warunki: x >y oraz   x + y = 10.
 
Ile jest takich liczb?
A. Jedna
B. Dwie
C. Trzy

D. Cztery.

CIEKAWE STRONY MATEMATYCZNE

https://www.kangur-mat.pl/ – strona dla uczniów biorących udział w Konkursie Matematycznym Kangur
https://szaloneliczby.pl/
http://www.matematyka.wroc.pl/
https://matematyka.net/
https://matematyka.poznan.pl/

Język angielski
Skip to content