Specjaliści

Pedagog

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Pedagog szkolny – Anna Górka-Strzałkowska zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek7.30 – 12.30
Wtorek7.30 – 15.30
Środa7.30 – 13.30
Czwartek7.30 – 10.30

 

Psycholog

Gabinet psychologa szkolnego to miejsce, w którym uczniowie mogą zmierzyć się ze swoimi problemami w atmosferze zrozumienia. Doraźna pomoc psychologiczna, to tylko część pracy psychologa szkolnego. Pomoc psychologiczna w szkole to też regularne zajęcia wspierające rozwój emocjonalny i poznawczy oraz zwiększające kompetencje społeczne.

Dla uczniów:
Przyjdź do psychologa jeśli:
Jeśli masz kłopot, o którym nie masz z kim pomówić
czujesz się przytłoczony trudnościami i nie wiesz gdzie szukać pomocy
chcesz dowiedzieć się jak radzić sobie w danej sytuacji, potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji
Chcesz uzyskać pomoc dla kogoś bliskiego

Dla rodziców/opiekunów:
Konsultacje dla rodziców odbywają się w wyznaczonych dniach wg harmonogramu godzin pracy. Przyjdź na spotkanie jeśli:
Funkcjonowanie twojego dziecka budzi twoje wątpliwości
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym
Poszukujesz specjalistycznej pomocy dla swojego dziecka i nie wiesz gdzie możesz ją uzyskać.

Psycholog szkolny – Ewa Stykowska zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek7.30 – 12.30
Wtorek12.30 – 16.00
Środa7.30 – 11.30
Czwartek7.00 – 14.30

 

Logopeda

Zadania logopedy:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z wadami i zaburzeniami mowy.
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej.
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.

 
Kwalifikacja dziecka do terapii logopedycznej:
We wrześniu w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania mowy, które służą wykrywaniu wad wymowy i zaburzeń rozwoju mowy.

Przesiewowe badanie logopedyczne przeprowadzane jest w formie zabawy. Spontaniczna wypowiedź dziecka pozwala ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego oraz ocena słuchu fizjologicznego i fonematycznego. Logopeda sprawdza także czynności fizjologiczne leżące u podstaw mowy tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie. Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje rodzicom terminy oraz godziny spotkań z uczniami w zeszycie do korespondencji – następuje to najczęściej z końcem września.

W klasach II – VIII, odbywa się ocena poziomu mowy uczniów objętych terapią logopedyczną w poprzednim roku szkolnym, na podstawie analizy dokumentacji szkolnej jak również bieżących badań logopedycznych, najczęściej do końca września ustalone zostają terminy terapii logopedycznej poszczególnych uczniów.

Indywidualna lub grupowa terapia logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje:

 • terapię dyslalii
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy
 • terapie jąkania
 • terapię dziecka z autyzmem i ze spektrum autyzmu
 • terapię dzieci afatycznych
 • terapie dzieci z zespołami genetycznymi, w tym z oligofazją


Drogi Rodzicu!

Nasze wypowiedzi powinny być poprawne językowo, budujmy adekwatne zdania, używajmy bogatego słownika, modulujmy własny głos.

Od najmłodszych lat uczmy dbałości o higienę jamy ustnej. Pamiętajmy, aby dziecko nauczyło się gryźć i żuć. Kontrolujmy stan uzębienia i zgryz u stomatologa, ortodonty.

Zwracaj uwagę, w jaki sposób dziecko oddycha. W przypadku, gdy dziecko oddycha z otwartymi ustami, poproś pediatrę o ustalenie przyczyny. Po infekcjach uszu i nosa obserwujmy, czy dziecko słyszy.

Opowiadajmy i czytajmy dziecku bajki, wierszyki, wyliczanki. Uczmy krótkich wierszy na pamięć. Odpowiadajmy na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. Śpiewajmy z dzieckiem. Jest to ćwiczenie językowe, rytmiczne, a zarazem terapeutyczne.

Starajmy się, aby zabawy językowe znalazły się w repertuarze czynności wykonywanych wspólnie z dzieckiem. Wybierajmy do zabaw właściwą porę.
Dołóżmy wszelkich starań, aby rozmowa z nami była dla dziecka przyjemnością.

Jeżeli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać a nie robi tego, skonsultuj się z logopedą i z dbałością stosuj się do jego zaleceń.

Logopeda szkolny – Marzanna Wojciechowska zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek8.00 – 15.20
Wtorek9.50 – 13.30
Środa8.00 – 14.15
Piątek8.00 – 11.30

 

Logopeda szkolny – Joanna Szczepanik zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Wtorek8.00 – 9.00
Czwartek7.50 – 15.40
Piątek11.40 – 13.30

 

Skip to content