O szkole

Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Kazimierza Pułaskiego- bohatera ,,dwóch narodów”. Zasłynął on w walkach konfederacji barskiej w latach 1768-1772, a następnie jako dowódca kawalerii amerykańskiej o wolność Stanów Zjednoczonych. Co roku, wspólnie z Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce bierzemy czynny udział w obchodach ku czci Patrona.

Specyfiką placówki jest funkcjonowanie w niej oddziałów integracyjnych. Wspomagają one rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staramy się, by były one miejscem naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji odmienności drugiego człowieka.

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej różni się od tradycyjnej. Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych każdego dziecka. W każdej klasie pracuje pedagog specjalny jako nauczyciel wspomagający, który zajmuje się uczniami z niepełnosprawnością. Klasy liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3-5 dzieci z orzeczeniami.

Z naszym istnieniem związana jest tradycja. Od lat nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli organizują akademie związane ze świętami narodowymi, jasełka, obchody ku czci Patrona- Kazimierza Pułaskiego, zdobywają sukcesy w konkursach szkolnych i zewnętrznych. Wielką popularnością w środowisku lokalnym cieszy się przedstawienie kończące I półrocze . Co roku wielkim przeżyciem dla pierwszoklasistów jest ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły podstawowej.

Jesteśmy aktywni – działamy, angażujemy się w życie społeczności lokalnej.

Od kilku lat nasza szkoła organizuje akcje charytatywne na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację materialną, bądź ich stan zdrowia lub niepełnosprawność, pamiętamy też o zwierzętach. Dzięki organizacji różnego rodzaju loterii, kiermaszów świątecznych oraz sprzedaży prac uczniów zdobywamy potrzebne fundusze.
Szkoła jest organizatorem i współorganizatorem festynów, występów integrujących społeczność szkolną: rodziców, nauczycieli, uczniów i lokalną.
Inicjujemy nowatorskie formy aktywności edukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży naszej szkoły. Poszerzamy ofertę zajęć edukacyjnych oraz wzbogacamy bazę środków dydaktycznych.

Jesteśmy uczestnikami życia społecznego i kulturalnego miasta i gminy Warka. Systematycznie bierzemy udział w konkursach organizowanych na terenie gminy Warka oraz konkursach ogólnopolskich, realizujemy również różnego rodzaju projekty.
Edukacja zdrowotna w naszej szkole jest jednym z podstawowych elementów nauczania i wychowania. Promujemy zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie.
Współpracujemy z instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy Warka.

Skip to content