Biblioteka, świetlica

Biblioteka

Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole
porządnie uczyć się nie da”
Andrzejewska 

 

Biblioteka szkolna jest nieodłączną częścią każdej szkoły. Jej główne zadanie to gromadzenie, udostępnianie i upowszechnianie utrwalonego w postaci zapisu dorobku naukowego, kulturowego i artystycznego.

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wspiera proces doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Biblioteka szkolna jest głównym źródłem informacji dla nauczycieli i rodziców, centrum edukacji czytelniczej  uczniów. Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych typów bibliotek.

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 7 tysięcy woluminów. W bibliotece jest wolny dostęp do półek. Zbiory biblioteczne są wypożyczane do domu.

W bibliotece obecnie prowadzona jest komputeryzacja całego księgozbioru, która umożliwi czytelnikowi szybszy dostęp do informacji o posiadanych książkach
w bibliotece.

W wypożyczalni stosuje się układ działowo – alfabetyczny książek na półkach, dzięki czemu dzieła jednego autora i o pokrewnej tematyce stoją razem. Ułatwia to:

 •  szybkie znalezienie książek na dany temat,
 •  poznanie struktury księgozbioru i zasobności poszczególnych działów,
 • orientację w poczytności określonych grup książek.

Lektury z języka polskiego ustawione są według klas i kolejności alfabetycznej nazwisk autorów.

Księgozbiór biblioteki zawiera następujące działy:

 •   Księgozbiór podręczny
 •   Lektury (L)
 •   Poezja, dramat (Pd)
 •   Bajeczki dla najmłodszych (Bw)
 •   Wierszyki dla najmłodszych (W)
 •   Baśnie, legendy, podania (B)
 •   Opowiadania (Op)
 •   Powieści obyczajowe (P)
 •   Powieści przygodowe (Prz)
 •   Powieści i opowiadania o zwierzętach (Z)
 •   Powieści i opowiadania historyczne (H)
 •   Powieści i opowiadania fantastyczne (Pf)
 •   Literatura popularnonaukowa (pogrupowana wg dziedzin wiedzy)

 

  Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek

8.30 – 14.30

Wtorek

8.30 – 14.30

Środa

8.30 – 14.30

Czwartek

8.30 – 14.30

Piątek

8.30 – 14.30

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Jolanta Cwyl

Świetlica

W świetlicy odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (pogadanki, zajęcia manualno – plastyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia „żywego słowa”, konkursy) w których wykorzystywane są metody aktywizujące.

Uczniowie oglądają animowane bajki i filmy promujące dobre zachowania oraz odrabiają pracę domową w wyznaczonych godzinach.

Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki dzieciom. Poprzez wspólne zajęcia, gry, zabawy integracyjne wspomagamy procesy dydaktyczne oraz pomagamy pokonywać przeszkody emocjonalne.

W roku szkolnym 2023/2024 świetlica szkolna będzie realizować ogólnopolski projekt edukacyjno-czytelniczy BAJKI – POMAGAJKI czyli o magicznej mocy bajkoterapii.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową „Świetlica szkolna przy PSP 2 w Warce”, gdzie zamieszczamy nasze świetlicowe działania.

Przejdź na nasz fanpage

Godziny otwarcia świetlicy:

Poniedziałek

7.00 – 17.00

Wtorek

7.00 – 17.00

Środa

7.00 – 17.00

Czwartek

7.00 – 17.00

Piątek

7.00 – 17.00

 

Skip to content