Wolontariat i Integracja

Wolontariat

Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych. Wolontariusz to ochotnik pracujący na zasadzie wolontariatu.

Cele i założenia:

  • zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu i jej propagowanie,
  • uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
  • kształtowanie postaw prospołecznych,
  • rozwijanie empatii i tolerancji,
  • angażowanie się w działanie na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
  • kształtowanie umiejętności pracy zespołowej,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolonej,
  • akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Dokumenty

Załączniki
Skip to content