(NIE)ZWYKŁA MATEMATYKA

W roku szkolnym 2023/2024 od września do końca maja nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym (Nie)zwykła matematyka. Projekt miał na celu rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących, uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i codziennym życiu ma matematyka, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz wzmacnianie motywacji poznawczej, rozwijanie umiejętności społecznych (praca w zespole, pełnienie ról, odpowiedzialność) oraz kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, samorządność. Zadania projektowe były realizowane głównie na lekcjach matematyki, a także w czasie przerw poprzez organizację, np. Dnia Tabliczki Możenia, czy szkolnego tygodnia matematyki. Uczniowie chętnie brali udział w dodatkowych aktywnościach. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

-Magdalena Markwat, Magdalena Stępień.

Udostępnij

Facebook
Twitter
Email
Wydrukuj

Pozostałe aktualności

Skip to content